torsdag 15. november 2012

Verdens første ballongferd av Lene Lindahl og Rui Tenreiro


Hvordan ble de første ballongferdene som fant sted for over 200 år siden oppfattet av folk flest? Det kan vi både lese og lære om i denne nye barneboka om verdens første ballongferd.
Landet er Frankrike, byen er Annonay og året er 1783. Her bodde brødrene Joseph og Etienne Montgolfier, og i det historien starter er de begge ansatt i farens papirfabrikk.

«En kveld i november i 1782 gjør Joseph ved en tilfeldighet en stor oppdagelse:
Han kaster en åpen brødpose på peisen, og i full fart blir den virvlet oppover i lufta der røyken stiger. At røyken stiger oppover, betyr at røyk er lettere enn luft. At lufta inne i brødposen er varm, betyr at varm luft er lettere enn kald luft. Så enkelt som det, verken mer eller mindre.»

Så starter brødrene sine eksperimenter med ulike ballonger. Historien er spennende og morsomt fortalt, og bokas store format gjør at de flotte illustrasjonene i lyse farger virkelig kommer til sin rett. Her er det mye å snakke om – en bok som er ypperlig til høytlesning.


Marit Hulleberg, Gjøvik bibliotek

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar