tirsdag 5. juni 2012

Kvinnestemmer i Kinas eldste poesi


To-tre tusen år gamle kinesiske dikt?
Harald Bøckman har hentet fram kvinnestemmer fra kinesiske diktsamlinger og gitt perlene norsk språkdrakt.
Boka er blitt en rød skjønnhet, unik i sitt slag. I Kina var kvinnelige diktere anonyme. Skrev de vakkert, ble det sett på som en selvfølge at menn sto bak. Derfor har en lignende samling knapt blitt utgitt før, verken i Kina eller i Vesten.

Diktene har preg av ærlig skjørhet i en kortfattet stil. Mye sies mellom linjene, og sterke følelser ligger bak ordene. Her skinner det av livsglede, underfundighet, humor, sorg og skjulte sarkasmer. Mangt er fortsatt like aktuelt. De berører fortsatt, flere tusen år etter at de ble til. Det er ikke vanskelig å speile seg. Å dikte allegorisk var vanlig i Kina, så hver liten strofe har flere lag av mening.En del av diktene bærer preg av folkediktning og har opprinnelig blitt sunget. Men i dag er alle melodiene tapt.

Bøckman har utstyrt boka med drypp av interessant bakgrunnsstoff. I tillegg er den illustrert med ulike kinesiske tegn for kvinne.

Magnhild Lundh
Gjøvik bibliotek

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar