mandag 6. februar 2012

En enkes fortelling av Joyce Carol Oates

Jeg liker bøkene til den amerikanske forfatteren Joyce Carol Oates. Jeg heier på hennes kvinnelige hovedpersoner, ofte outsidere, som regel i ekstreme situasjoner, kvinner som klarer seg mot alle odds, trassige, annerledes kvinner.

Denne gangen er det forfatteren selv som nesten ikke klarer seg. Den kjente forfatteren mister helt fotfestet da mannen dør brått og uventet og skriver en selvbiografisk fortelling om de første ukene, månedene og året etter at hun er blitt enke.

Det er blitt en ærlig og selvutleverende beretning om egen svakhet, depresjoner og selvsentrering, om midlertidig pillemisbruk og tilhold i senga, om blomsterbuketter som går i søpla og kondolansebrev som ikke blir besvart. Sorg alminneliggjøres gjennom alle de hverdagslige tingene hun skriver om. Hun var så uforberedt på det som skjedde. Det rammer ikke meg, tenker man.

Hun beskriver også et nesten perfekt, barnløst samliv, men preget av en viss avstand. Han leste for eksempel merkelig nok ikke hennes bøker. Nære venner hjalp henne gjennom sorgen. Kjente forfattere og venner som Richard Ford og Philip Roth skrev oppmuntrende e-mailer til enken, og mail-korrespondansen er gjengitt i teksten.

Rannveig Petersen, Gjøvik bibliotek

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar