fredag 6. september 2013

Karitas av Kristín Marja Baldursdóttír

Året er 1915, og et skip er på vei rundt hele Island. Blant passasjerene er en enke og hennes seks barn – tre jenter og tre gutter. Familien har brutt opp fra hjemstedet fordi enken har satt seg fore at alle hennes barn skal få en utdanning, jentene så vel som guttene. Et uvanlig foretak for en fattig kvinne på denne tida, og et valg som skal medføre år med blodslit for hele familien. 

Dette er en storslått familiesaga, med flotte karakterskildringer. Særlig er det de sterke kvinnene som står i fokus her. Etter hvert trer den yngste datteren Karitas fram som romanens hoved­person - hun har nemlig et usedvanlig kunstnerisk talent. Noe som ikke bare er en velsignelse i en tid da husmoren er det rådende kvinneidealet.  

Karitas gir et interessant innblikk i Islands nyere kulturhistorie - så levende skildret at man nesten kan kjenne sildelukta.Hanne Blien, Gjøvik bibliotek

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar